InloggenL

"De hond van de buren jankt de hele dag."

"De tuin van de buurman lijkt wel een oerwoud."

"Het stinkt altijd zo naar eten, vooral in de zomer."

"Ik word al nerveus als mijn buurman voorbij loopt."

"Staat die auto alweer voor mijn deur."

- Burenruzie, het begint vaak met iets kleins -

x

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

U neemt contact op met Buurtbemiddeling Den Helder en legt kort uit wat er aan de hand is. Als de coördinator verwacht dat het conflict door buurtbemiddeling is op te lossen, dan vormt deze een team van twee bemiddelaars. Hierbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de achtergrond van de bemiddelaars. Vervolgens leggen de bemiddelaars contact met beide partijen.
Na afzonderlijke gesprekken met beide partijen organiseren de buurtbemiddelaars een gezamenlijk bemiddelingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein onder leiding van de twee buurtbemiddelaars. In het gesprek geven beide partijen wensen voor verbetering aan. De buurt- bemiddelaars zetten verbeterafspraken desgewenst op papier. Na zes weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen en of de onderlinge sfeer inderdaad is verbeterd. Soms is er nog een vervolggesprek nodig.

Als het conflict niet kon worden opgelost, doet buurtbemiddeling meestal niets meer en blijft het conflict dus gewoon bestaan. In bijzondere gevallen verwijst de coördinator van buurtbemiddeling in overleg met de betrokkenen de zaak door naar een professionele instantie.