InloggenL

"De hond van de buren jankt de hele dag."

"De tuin van de buurman lijkt wel een oerwoud."

"Het stinkt altijd zo naar eten, vooral in de zomer."

"Ik word al nerveus als mijn buurman voorbij loopt."

"Staat die auto alweer voor mijn deur."

- Burenruzie, het begint vaak met iets kleins -

x

Wat is buurtbemiddeling?

Soms maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde geluiden van de buren, pesterijen, hinder van de kinderen of rondslingerend vuil. De irritaties beginnen vaak met een kleinigheid. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de boosheid zo toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen levert vaak niet op wat buren zich wensen. Het lost misschien delen van het conflict op, maar zorgt meestal niet voor een prettig contact met de buren. Buurtbemiddeling Den Helder kan u helpen om er samen met uw buren uit te komen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plek. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun problemen oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans groter dat een conflict blijvend is opgelost. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling Den Helder bestaat uit ongeveer twintig vrijwilligers en een coördinator. Buurtbemiddeling is opgezet door de gemeente Den Helder en wordt gefinancierd door de gemeente en Woningstichting Den Helder. In de dagelijkse praktijk functioneert Buurtbemiddeling Den Helder echter zelfstandig, informeel en neutraal. De basis wordt gevormd door de twintig enthousiaste buurtbemiddelaars die zelf ook gewoon burger zijn. Zij hebben geen ander doel dan medeburgers helpen om hun conflicten op te lossen en op die manier bij te dragen aan een beter Den Helder.